Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İntratemporal Fasiyal Sinir Schwannoma: Vaka Takdimi
 

İntratemporal Fasiyal Sinir Schwannoma: Vaka Takdimi

Dağlı M., Ergül G., Korkmaz H., Eryılmaz A., Boynueğri S., Göçer C., Arslan M.

İntratemporal fasiyal sinir tümörü nadir görülen bir patolojidir. Bu tümörler genellikle sinir kılıfından kaynaklanır, benign karakterde olmakla birlikte, fasiyal sinirde anatomik ve fizyolojik bozukluğa yol açarlar. Bu yazıda nadir görülen bu patolojiye ait bir vaka sunulmuştur: Yirmi yaşında bayan hasta yaklaşık 6 ay önce sol kulakta işitme azlığı ve iki ay önce sol yüz felci başlaması şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Muayenesinde sol yüzde House-Brackmann sınflamasına göre evre III periferik fasiyal paralizi mevcuttu. Dış kulak yolu medialini dolduran zarın görülmesini engelleyen sert, ülsere kitle mevcuttu. Temporal MR incelemesinde sol temporal kemik dış kulak yolu posterior- inferior komşuluğunda ve sol parotis derin lobunda yerleşik 4x2.5x1.5 cm boyutlarında kitle izlendi. Tümör transmastoid-transparotid yaklaşımla total olarak eksize edildi. Sural sinir grefti ile sinir tamiri yapıldı. Postoperatif takiplerinde fasiyal sinir EMG incelemelerinde rejenerasyon bulguları ve orta derecede, devam eden klinik iyileşme bulguları mevcuttu

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P46

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale