Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Septumdan Kaynaklanan Koanal Polip: Üç Olgu Sunumu
 

Septumdan Kaynaklanan Koanal Polip: Üç Olgu Sunumu

Yılmazer C., Çakmak Ö., Özer C., Çağıcı C.

Amaç: Septumdan kaynaklanan üç koanal polip olgusunun klinik özelliklerini ve tedavi yaklaşımlarını sunmak ve ilgili literatür eşliğinde nazal poliplerin oluşum mekanizmalarını tartışmaktır. Gereç ve Yöntem: Septumdan kaynaklanan üç koanal polip olgusunun klinik muayene bulguları, cerrahi tedavi yaklaşımları, preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) ve intraoperatif ameliyat bulguları sunulmuştur. Bulgular: Olguların hepsi kliniğimize burun tıkanıklığı şikayeti ile başvurdu. Her üç olgunun da yapılan endoskopik nazal muayenelerinde, sol nazal kavitede, nazofarinkse uzanımı olan polipoid kitle mevcuttu ve karşı koanadan endoskopla bakıldığında kitlelerin nazofarinkse olan uzanımları görülebiliyordu. Olguların preoperatif yapılan radyolojik muayenelerinde herhangi bir kemik destrüksiyon yoktu. Her üç hastaya da endoskopik yöntemle nazal polipektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sırasında, her üç kitlenin de septumun posterosuperior bölgesindeki mukozadan köken alarak koana ağzını kapattığı görüldü. Kitlelerin patoloji sonuçları polip olarak rapor edildi. Postoperatif dönemde yapılan kontrol muayenelerinde hastalar asemptomatikti ve nazal muayaneleri normaldi. Tartışma ve Sonuç: Nazal septum mukozasından köken alan koanal polipler oldukça nadir görülürler. Oluşumunda, diğer koanal poliplerin gelişiminde etkili olduğu varsayılan mekanizmaların nazal septum mukozasındaki lokal etkileri rol alabilir. Polipin endoskopik olarak eksizyonu kesin tedavi için yeterlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P49

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale