Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İşitme Engelli Çocuklarda Kbb Hastalıkları Prevalansının İşitme Engelli Olmayan Çocuklarla Karşılaştırılması
 

İşitme Engelli Çocuklarda Kbb Hastalıkları Prevalansının İşitme Engelli Olmayan Çocuklarla Karşılaştırılması

Egeli E., Güçlü E., Öztürk Ö., Harputluoğlu U., Oğhan F., Mayda A., Belli Bayyel Ş.

Bu çalışmada işitme engelli çocuklarda kulak burun boğaz hastalıklarının prevalansını belirleyip işitme engelli olmayan çocuklarla karşılaştırmayı amaçladık. İşitme engelli 572 çocuğun devam ettiği 8 ilkokul ile 1282 çocuğun öğrenim gördüğü 3 ilkokul çalışmaya alındı. Kulak burun boğaz muayenelerini takiben heriki grubun muayene bulguları ki-kare testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Kronik tonsillit, rinit, septal deviasyon, tubal disfonksiyon ve kronik otitis media sıklığı işitme engelli çocuklarda diğer çocuklara göre daha yüksek oranda bulunurken, tıkayıcı buşon oranı işitme engelli çocuklarda daha düşük idi. Orta kulak efüzyon oranı ise işitme engelli çocuklarda daha yüksek oranda olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. İşitme engelli çocuklarda kulak burun boğaz hastalıklarının önlenmesinde bize ipucu vermesi için, KBB hastalıkları prevalansı hakkında yeterli bilgimizin olması gerekir. Böylece daha karmaşık hale gelmeden bu çocukların önlenebilir KBB hastalıklarının önüne geçilebilinir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P51

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale