Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tonsillektominin Akustik Parametreler Üzerine Etkileri
 

Tonsillektominin Akustik Parametreler Üzerine Etkileri

Güler G., Kandoğan T., Yalçıner B., Özüer M.

Tonsillektominin Akustik Parametreler Üzerine Etkileri Özet Glottisten dudaklara kadar olan vokal traktus rezonatör olarak kabul edilir ve şeklindeki her hangi bir değişiklik ses değişikliklerine sebep olur. Tonsillektominin supraglottik alanda neden olduğu şekil ve hacim değişikliğinin post operatif akustik karakteristikleri değiştirebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada tonsillektominin ses parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. Yaşları 21 ve 39 arası 20 hasta (13 erkek 7 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Hepsine tekrarlayan tonsillit atakları nedeniyle lokal anestezi altında tonsillektomi yapıldı. Ses örnekleri FO (Fundemental frekans) ve F1, F2, F3, formantları ameliyattan bir hafta önce ve üç ay sonra ölçülerek kaydedildi. Bu parametreler CSL ana programı kullanılan bilgisayarlı konuşma laboratuarı CSL 4300B modeli (Kay Elemetrics Ltd., Lincoln Park, NJ, USA) üzerinde analiz edildi. Hastalar ayrıca post operatif seslerindeki algılanan değişikliklikler açısından sorgulandı. Hastaların hiç biri post operatif ses değişikliği tariflemedi. F0 post operatif belirgin değişiklik göstermedi. F1 formantı operasyon sonrası azalmaya, F2 ve F3 formantları ise artmaya eğilim gösterdi. Sonuç olarak cerrahi sonrası formantlardaki değişiklikler belirgin olmasa da seslerini profesyonel olarak kullanan kişiler cerrahi sonrası olası ses rengi değişiklikleri açısından uyarılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P52

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale