Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Adenotonsillektomi Öncesi Ve Sonrası Hemşirelik Bakımı
 

Adenotonsillektomi Öncesi Ve Sonrası Hemşirelik Bakımı

Öztekin D.

Tonsillektomi, adenoidektomi ve adenotonsillektomi, çocuklar üzerinde en sık gerçekleştirilen cerrahi girişimler arasındadır.Bu ameliyatlar kronik semptomlara sahip yetişkin hastalarda da gerçekleştirilmektedir. Tonsillektomi ve adenoidektomi veya her iki işlem günübirlik cerrahi kapsamında uygulanmakta ve literatürde de sıklıkla bu yöntemin güvenli olduğundan söz edilmektedir. Tonsillektomi ve adenoidektomiye ilişkin komplikasyonlara az da olsa rastlanmaktadır.Erken ameliyat sonrası dönemde ya da ameliyatı izleyen günler sonra ortaya çıkan kanama genellikle cerrahi ekip tarafından kontrol altına alınabilmektedir.Cerrahi ekip üyeleri, hasta bakımında optimal hedeflere ulaşılmasında, cerrahi maliyetin en aza indirilmesinde ve bu işlemlere yönelik risklerin ve olası komplikasyonların azaltılmasında gereksinilen eğitim ve beceriye sahip olmak durumundadır. Tonsillektomi ve adenoidektomi ya da adenotonsillektomi sonrası hastanede yatış süresi 8-10 saat arasında değişiklik göstermekle birlikte, genelde hastanın anestezinin etkisinden tamamıyla kurtuluncaya değin geçen süre kadardır.Hastanın bütünüyle iyileşmesi 10 gün ile 2 hafta arasında değişmektedir.Bu dönem içerisinde istenilen iyileşmenin sağlanması açısından hastanın hemşire ve hekim direktiflerine uyması temeldir. Bu makalede; tonsillektomi ve adenoidektomi ya da adenotonsillektomi endikasyonları, ameliyat öncesi ve hasta bakımı ve olası komplikasyonların yönetimine ilişkin literatür verileri derlenmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P56

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale