Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Temporal Kemikte Eozinofilik Granülom: Olgu Sunumu
 

Temporal Kemikte Eozinofilik Granülom: Olgu Sunumu

Özkan Y., Özbilgen S., Bellek D., Sari H., Çaglar A.

Eozinofilik Granülom, Langerhans Hücreli Histiyositozun en hafif formu olup histiyositlerin monoklonal idiopatik proliferasyonu ile karakterize, multifokal kemik erozyonlarını içeren benign bir hastalıktır. Hastaların yaş dağılımı 2-30 yaş arasıdır. En sık 5-10 yaş arası çocuklarda görülür. Lezyonlar baş ve boyun bölgesinde daha çok çene bölgesi ve temporal kemiği tutar. Otolojik tutulum, multisistemik hastalığın seyri sırasında genellikle görüldüğü halde, hastaların %5-25’inde tek semptom olabilir. Temporal kemik lezyonları, vakaların %30’unda bilateraldir. Langerhans hücreli histiyositozlu hastaların %15-61’inde kulak tutulumu olduğu hesaplanmaktadır. Hastalar, tedaviye dirençli kulak akıntısı, dış kulak yoluna uzanan polipler, ağrılı postauriküler şişlik gibi semptomlarla prezente olurlar. Görüntüleme yöntemleri, temporal kemikteki osteolitik destrüktif lezyonları ortaya koyar. Kesin tanı biyopsi ile konur. Soliter kemik hastalığının tedavisi lokal küretaj veya radyoterapidir. Hastalık dissemine forma ilerleyebileceğinden yakın takip şarttır. Olgu Sunumu:Kliniğimize kulak akıntısı ve baş dönmesi şikayeti ile başvuran 5 yaşında bayan eozinofilik granulom olgusu sunulmaktadır. Verilen medikal tedaviye yanıt alınan hastada 6 ay sonra şikayetlerin tekrarlaması üzerine çekilen temporal BT’de orta kulak kavitesi, mastoid kemik ve tegmen timpanide erozyona yol açan kontrast tutulumu gösteren yumuşak doku dansitesinde kitle görüldü. Radikal mastoidektomi uygulandı. Yapılan biyopside eozinofilik granülom tanısı kondu. Yapılan Pediatrik Onkoloji konsültasyonu ile kemoterapi uygulandı (LCH II Initial Treatment Arm A:31.7.2000).Hastanın yapılan 5 yıllık yakın takiplerinde nüks saptanmadı. Tartışma ve sonuç: Medikal tedaviye yanıtsız kronik otit olgularında ileri tanı yöntemlerine başvurulması ve eozinofilik granülomun ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P58

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale