Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Otitis Media Komplikasyonlarına Yaklaşımımız
 

Kronik Otitis Media Komplikasyonlarına Yaklaşımımız

Özbilen S., Göksu N., Yılmaz M., Ceylan A., Baysal E.

Kronik orta kulak iltihaplarının orta kulak mukozasının ve temporal kemiğin havalı boşluklarının dışına taşmasına kronik otitis media (KOM) komplikasyonu adı verilmektedir. Kliniğimizde Ocak 1983 ile Ocak 2005 arasında tedavi edilen 3855 KOM hastasının dosyaları retrospektif olarak incelenmiş ve hastaların 86’sında (%2,23) KOM komplikasyonu izlenmiştir. Hastaların 79’unda ekstrakraniyal (labirentit 25, fasiyal paralizi 24, mastoidit 10, subperiostal apse 9, fistülize mastoidit 8, Bezold apsesi 3); 7’sinde intrakraniyal (lateral sinüs trombozu 3, beyin apsesi 2, menenjit 1, ekstradural apse 1) komplikasyon izlenmiştir. Erken dönem bulgular uzun süreli kötü kokulu ve pürülan akıntı (%39,53), vertigo (%30,23), yüzün yarısında uyuşukluk ve kayma hissi (%27,9), kulak ağrısı (%24,41), ateş (%10,46), işitmede ani azalma (%10,46) olduğu tespit edilmiştir. Otoskopik muayenede; kolesteatomla uyumlu görünüm (%43,02), granülasyon ve/veya polip (%25,58), dış kulak yolunda pürülan drenaj (%17,44), basit perforasyon (%19,76), (aynı hastada birden fazla semptom görülebilmektedir) izlenmiştir. Hastaların 50’sine (%58,13) radikal mastoidektomi, 18’ine (%20,93) modifiye radikal mastoidektomi, 17’sine (%19,76) basit mastoidektomi, 1’ine (%1,16) antrotomi ve drenaj uygulanmıştır. Hastalarda tespit edilen klinik ve fizik muayene bulgularının dikkatli değerlendirilmesi, tanının erken konması ve uygun tedavinin verilmesine yardımcı olacak ve hastalarda mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P59

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale