Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Migrenli Hastalarda Koklear Fonksiyonların Otoakustik Emisyon Testi İle İncelenmesi
 

Migrenli Hastalarda Koklear Fonksiyonların Otoakustik Emisyon Testi İle İncelenmesi

Kemaloğlu Y., Yılmaz M., Bayazıt Y., Baysal E., Altınyay Ş., Gündüz B., Belen H.

Migren, nöbetler halinde baş ağrısı ve beraberinde birtakım semptomlarla seyreden kronik nörolojik bir rahatsızlıktır. Migren baş ağrısı auralı ve aurasız almak üzere iki grupta incelenebilir. Migren baş ağrısı olan hastalarda, dengesizlik, baş dönmesi, kulak çınlaması, kulakta dolgunluk gibi semptomlar görülebilmektedir. Otoakustik emisyonlar kohleadan yayılan titreşimlerin orta kulak ve kulak zarından geçerek oluşturduğu seslerdir. Koklea, orta ve dış kulak normal olduğunda sonuçlar normal olarak elde edilir. Sekizinci sinir ve santral sinir sistemi patolojileri varlığında da sonuçlar normal olarak elde edilebilir. Bu çalışmada amaç, migrenli hastalarda koklear fonksiyonların otoakustik emisyon testi kullanarak test etmekti. MATERYAL VE METOT Çalışmaya 25 migrenli hastan (21 kadın (%84), 4 erkek(%16)) ve 20 sağlıklı kontrol (14 kadın(%70), 6 erkek(%30)) dahil edilmiştir. Hastaların 50 ve kontrollerin 40 kulağı saf ses odyometrisi, transient evoked OAE ve distortion product (DP) OAE ile test edildi. Gruplar arasında, OAE bulguları ile birlikte saf ses odyometri bulguları 250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 6000 Hz’de frekanslarında karşılaştırıldı. BULGULAR: TEOAE’larda, kadın hasta ve kadın kontroller ile erkek hasta ve erkek kontroller arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). DPOAE testinde, kadın ve erkek hastalar arasında 4 kHz bölgesinde anlamlı fark bulunmuıştur (p<0.05). SONUÇ Migrende koklear tutulum mevcuttur. Bu tutulum her iki cinsiyet arasında faklı oranlarda ve seviyelerde olabilir. Koklear tutulum, periferik bir patolojinin varlığını gösterebileceği gibi, kontralateral supresyon yollarını tutan santral bir hadiseden de kaynaklanıyor olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P60

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale