Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenksin Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinomu
 

Larenksin Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinomu

Dadaş B., Başak T., Alkan S., Coşkun B. U., Uğur S.

Özet Bazaloid skuamöz hücreli karsinom, baş boyun bölgesinde sıklıkla karşılaşılan skuamöz hücreli karsinom formlarından, farklı morfoloji ve belirleyici biyolojik nitelik ile ayırt edilen nadir görülen bir tümördür. Çoğunlukla supraglottik larenks, hipofarenks ve dil kökü yerleşimli olarak görülür. Bu yazıda larenks yerleşimli 2 bazaloid skuamöz hücreli karsinom olgusu sunduk. Her iki vaka da transglottik tümördü, ve her ikisine de cerrahi ve bilateral boyun diseksiyonu uygulandı. Histopatolojik inceleme neticesinde servikal metastaz yoktu. Her iki vakaya cerrahi sonrası radyoterapi uygulandı. Sırasıyla 24 ve 27 aylık yapılan takiplerinde hastalıksız yaşam tespit edildi. Bazaloid skuamöz hücreli karsinomun bilinen kötü prognoz eğilimine karşın, skuamöz hücreli karsinoma kıyasladığımızda kötü prognozla karşılaşmadık.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P61

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale