Mandibuler Desmoid Tm: Olgu Sunumu

Kaytaz A., Acıoğlu E., Öğreden Ş.

Desmoid tümörler, vücutta musküler aponörotik yapılardan kaynaklanan histolojik olarak bening karakterde olan ancak lokal agresif seyirli fibröz tümörlerdir. Baş boyun bölgesi yerleşimli desmoid tümörler çocuklarda nadir görülür. Kesin tanı histopatolojik ve immunokimyasal yöntemlerle konur. Cerrahi eksizyon, desmoid tümörlerde tek etkin tedavi metodudur. Lokal agresif seyir ve rekkürens sıklığı uygulanacak cerrahiyi zorlaştırmakta ve hastaları sıkı takibe mecbur bırakmaktadır. Submandibuler yerleşimli desmoid tümör sebebi ile opere edilen 11 yaşında bayan hastanın klinik, radyolojik ve histolojik özellikleri güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P63

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale