Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İnflamatuar Pseudotümör: Olgu Sunumu
 

İnflamatuar Pseudotümör: Olgu Sunumu

Enver Ö., Acıoğlu E., Pamukçu M., Öğreden Ş.

Lenf bezlerinin inflamatuar pseudotümörü, son zamanlarda tanımlanan, nadir görülen, bening karakterli lenfadenopatidir. Ateş, gece terlemesi, genel durum bozukluğu ve hematolojik değerlerde değişimlerin eşlik ettiği lenf bezlerinde büyüme ile seyreden inflamatuar bir hastalıktır. Ttulan lenf bezinin histopatolojik incelemesi ile tanı konabilir. Mikroskopik olarak stromal proliferasyon, neovaskülarizasyon ve lenfositik infiltrasyon görülür. Bu hastalığın önemi konstitüsyonel semptomların eşlik ettiği maligniteler ile karışmasından kaynaklanır. Kliniğimize boyunda kitle, ateş, halsizlik ve gece terlemesi yakınmaları ile başvuran ve yapılan eksiyonel biyopsi sonucu inflamatuar pseudotümör tanısı alan hasta sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P64

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale