Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu

Özcan K., Dere H., Özcan İ., Akdoğan Ö., Sarıkaya Y.

Lenfoepitelyal kistler, tek taraflı, genelde boyun lateral kısımlarında ve sternokleidomastoid kas önünde lokalize, çocukluk ve orta yaşlarda sık izlenen kitlelerdir. Oluşumu hakkında brankial aparatusun inkomplet kapanması, lenf nodunda tükrük bezi inklüzyonu veya her iki durumun birlikte rol oynadığı iddia edilen bu lezyonlar oral kavitede en sık dil ve ağız tabanında olmak üzere yumuşak damak, anterior plika, retromolar bölge ve nadir olarak tonsiller fossada izlenmektedir. Ayırıcı tanıda; tüberküloz lenfadenit, lipoma, kistik higroma, metastatik tümörler, lenfoma, süpüratif lenfadenitler, hemanjiom, lenfanjiom, laringosel, ve ranulanın dikkate alınması gerekir. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Bu çalışmada, 42 yaşında, 5 yıldır sağ tonsilde şişlik ve ağrı hikayesi bulunan sağ tonsiller fossa inferior kısmında vallekulaya uzanan bir lenfoepitelyal kist olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P67

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale