Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Başağrılarında Paranazal Btnin Değeri
 

Kronik Başağrılarında Paranazal Btnin Değeri

Midilli R., Ersoy E., Savaş R., Gökçay F.

Bu çalışmada kronik başağrısı olan 30 hasta nazal muayene ve paranazal BT ile değerlendirilirken ikinci bir grupta başka nedenlerle çekilmiş BT’lerde rastgele saptanan mukozal kontak varlığı olan hastalarda başağrısının varlığı varsa özellikleri değerlendirilerek iki grup karşılaştırıldı. Migren, gerilim tipi başağrısı vb. tanılı kronik başağrısı olan hastaların başağrısının süresi,şiddeti(VAS ile skorlanarak), gün içindeki zamanı, ağrının analjeziklere yanıtı, bulantı-kusma, refaksiyon gibi ek semptomların varlığı, geçirdiği nazal operasyonlar, ağrı açısından soygeçmiş özellikleri değerlendirildi. Hastaların ayrıntılı KBB bakıları ve nazal endoskopik bakıları yapılarak özellikle nazal kavitede mukozal kontakt varlığı olup olmadığı, mukozal kontağa neden olabilen septal deviasyon ve kret, konka büllosa, dev etmoid bülla, paradoksal konka vb. paranazal varyasyonların varlığı araştırıldı. Mukozal kontakt başağrısı açısından ksilometazin testine yanıtları değerlendirildi. Ayrıca baş-yüz ve boyun bölgesi sağda ve solda 10 alt alana ayrılarak ağrıların yayılım alanları belirlenerek mukozal kontakt ağrısı varsa kontakt alanı ile yayılım alanı arasındaki ilişki irdelendi. Ayrıca kontrol grubunda çeşitli nedenlerel çekilmiş, sinüzit ve polip gibi başağrısına neden olacak belirgin patolojisi olmayan, fakat mukozal kontakt saptanan hastalarda başağrısı olup olmadığı varsa bu ağrının lokalizasyonu ve yayılımı saptandı. Her iki grup karşılaştırılarak başağrılarında mukozal kontakt sıklığı ve mukozal kontakta başağrısı sıklığı araştırıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P70

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale