Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Polip Dokularında Malondialdehit Ve Adenozin Deaminaz Aktivitesi
 

Nazal Polip Dokularında Malondialdehit Ve Adenozin Deaminaz Aktivitesi

Yıldırım İ., Okur E., Kılınç M., İnanç F., Kılıç M.

Amaç: Bu çalışmanın amacı nazal mukoza ve nazal polip dokularında adenozin deaminaz (ADA) aktivitesi ve malondialdehit seviyelerini belirlemek ve nazal polip etyopatogenezinde bu iki parametrenin olası ilişkisini değerlendirmektir. Metot: Dokular, endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 23 nazal polipozisli olgu ve septum deviasyonu ve konka hipertrofisi nedeni ile septoplasti ve konkaplasti uygulanan 14 olgudan alındı. Alınan dokular serum fizyolojik ile yıkanarak kan artıkları temizlendi. Dokular homojenize edildikten sonra satrifüje edildi ve ADA ile MDA ölçümü için süpernatan kullanıldı. Doku MDA seviyesi modifiye Okawa metodu ile doku ADA aktivitesi Guisti metodu ile ölçüldü. Sonuçlar: Ortalama MDA düzeyi, nazal polip dokularında 2.43 ± 0.38 nmol/mg protein ve kontrol dokularında 1.03 ± 0.41 nmol/mg protein olarak bulundu. Nazal polipli hastaların polip dokularında MDA düzeyi kontrollere göre istatistiki olarak anlamlı derecede daha yüksek idi (p<0.05). Ortalama ADA aktivitesi, nazal polip dokularında 0.235 ± 0.055 U/mg protein ve kontrol dokularında 0.056 ± 0.011 U/mg protein olarak bulundu. Nazal polipli hastaların polip dokularında ADA aktivitesi kontrollere göre istatistiki olarak anlamlı derecede daha yüksek idi (p<0.05). Ayrıca doku MDA seviyesi ile ADA aktivitesi arasında pozitif yönde istatiski olarak anlamlı derecede korelasyon mevcuttu (r=0.701, P<0.001). Yorum: Çalışmamızda nazal polip dokularında ADA ve MDA düzeylerinin kontrollere göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Artmış lipid peroksidasyonun ve yükselmiş ADA aktivitesinin nazal poliplerin oluşumunda ve devamında bir rolü olabilir ancak ADA ve MDA’nın NP’lerdeki rolünü aydınlatmak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P73

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale