Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Asetilsistein’nin Karboplatine Bağlı Oluşan Oksidatif Stres Ve İşitme Kaybına Etkisi
 

Asetilsistein’nin Karboplatine Bağlı Oluşan Oksidatif Stres Ve İşitme Kaybına Etkisi

Yıldırım İ., Okur E., İnanç F., Kılıç M., Öztarakçı H.

Amaç: Karboplatin ikinci jenerasyon platin içeren bir kanser ilacı olup günümüzde baş-boyun kanserleri başta olmak üzere birçok malign tümör tedavisinde kullanılmaktadır. Karboplatin’in işitme kaybına neden olduğu bilinmektedir. Önceki çalışmalarda Karboplatin’in rat kokleasında serbest oksijen radikali oluşumunu arttırdığı ve oksidatif hasara yol açtığı saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı asetilsistein’in karboplatine bağlı oksidatif stres ve işitme kaybının engellenmesinde yeri olup olmadığını araştırmaktır. Metot: Çalışma için Sprague-Dawley cinsi ratlar kullanıldı. Ratlara ketamin + rampum anestezisi uygulandıktan 20 dakika sonra otoakustik emisyon (DPOAE) ölçümü yapıldı. DPOAE ölçümleri dört gün sonra tekrarlandı. Her bir grupta 6 rat olmak üzere üç grup oluşturuldu. Birinci gruba (G1, kontrol grubu) sadece intraperitoneal (i.p.) serum fizyolojik (SF) uygulandı. İkinci gruba (G2) i.p. serum fizyolojik + karboplatin (256mg/kg) uygulandı. Üçüncü gruba (G3) i.p. karboplatin + N-asetilsistein (NAC) uygulandı. G1 ve G2’de NAC hacmi kadar uygulamadan yarım saat önce, G1’de yarım saat sonra karboplatin hacmi kadar SF i.p. olarak verildi. Koklealar 4 gün sonra çıkarıldı. Alınan dokular serum fizyolojik ile yıkanarak kan artıkları temizlendi. Dokular homojenize edildikten sonra satrifüje edildi ve oksidatif stres ve antioksidan ölçümü için süpernatan kullanıldı. Sonuçlar: G2’de (SF+karboplatin) karboplatin uygulaması öncesi ve 4 gün sonra yapılan DPOAE ölçümlerinde farklılık olduğu, G1 ve G3’de ise belirgin bir farklılığın olmadığı saptandı. Oksidatif stresin, G1 ile karşılaştırıldığında G2’de belirgin, G3’de hafif bir artış gösterdiği saptandı. Yorum: Bulgularımız karboplatinin iç kulakta oksidatif stresi arttırdığı yönündeki düşünceyi desteklemekte ve karboplatin öncesi asetilsistein verilmesinin ise oluşan oksidatif stresi azalttığını göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P74

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale