Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tavşan Vokal Kordunda Kalsiyum Hidroksil-Apatitile İnjeksiyon Larengoplastisinin Etkileri(Deneysel Çalışma)
 

Tavşan Vokal Kordunda Kalsiyum Hidroksil-Apatitile İnjeksiyon Larengoplastisinin Etkileri(Deneysel Çalışma)

Cingi E., Keçik C., Özüdoğru E., Çaklı H., Cingi C., Gürbüz K., Yaz A., Aşan E.

Paralizi nedeniyle glottisin açık kalması özellikle ses kısıklığı, solunum sesi ile konuşma ve aspirasyon gibi şikayetlere yol açar. Glottisin tam kapanamadığı durumlarda tedavi amacıyla bu açıklığın kapatılabilmesi için kullanılan üç yöntem vardır. Bunlardan ilki vokal korda biyolojik veya non-biyolojik materyallerin enjeksiyonu ile medializasyon, ikincisi larengeal çatı cerrahisi yolu ile medializasyon, üçüncüsü de reinnervasyon yöntemleridir. Enjeksiyon larengoplasti; daha az invaziv olması nedeniyle ilgi çekmiş olup bu amaçla; parafin, teflon, silikon, sığır kollageni, otolog kollagen, otolog fasiya, hylüran bazlı hidroksil-apatit gibi materyaller kullanılmıştır. Bu materyallerden beklenen etkiler; enjekte edildikleri dokuda absorbe olmadan uzun süre kalabilmesi, biyo-uyumluluk, allerjik reaksiyona yol açmamaları, kullanımları öncesinde cilt testine gerek duyulmaması, enjeksiyonları sırasında akışkanlık özelliklerinin çok çabuk kaybolmamasıdır. Biz bu çalışmamızda hyalüronan baz içinde kalsiyum hidroksil-apatit partiküllerinin in vivo tavşan larenkslerinde kalıcılıklarını araştırdık. 12 tavşanda vokal foldlarına kalsiyum hidroksil-apatit partikülleri enjekte edildi. Takiplerinin sonrasında enjeksiyondan sonraki 1.hafta, 1, 3, 6. aylarda tavşanların larenksleri cerrahi yolla çıkarılarak histolojik incelenmeye alındılar. İncelemeye alınan preparatlarda yabancı cisim reaksiyonu ile uyumlu bir bulguya rastlanmadı.Altı ay sonunda; larenkse enjekte edilen bu materyalin fibrotik kapsülle çevrili kıkırdağa dönüşmüş bir kitle olarak saptanmış olmasını bu maddenin kullanımını vokal kord kapanma yetersizliklerinde uzun süreli kalıcılığı yönünde ümit verici bulduk.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P76

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale