Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Efüzyonlu Otitis Media Ve Bcg Aşısı; Sitokinler Ve İmmunglobulinler
 

Efüzyonlu Otitis Media Ve Bcg Aşısı; Sitokinler Ve İmmunglobulinler

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Gödekmerdan A., Tazegül A., Alpay H.

Amaç: T lenfositler ve makrofajlar üzerinden etki ederek immün yanıt mekanizmasını aktive ettiği bilinen BCG aşısının efüzyonlu otitis medianın seyrine etkilesini objektif olarak araştırmak. Materyal Metod: Merkez ilköğretim okullarında, klinik olarak sağlıklı kabul edilen 2042 birinci sınıf öğrencisi değerlendirildi. Kliniğimize daveti kabul ederek gelen, 55 efüzyonlu otitis medialı öğrencinin 46’ sı çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan efüzyonlu otitis medialı öğrencilerden 5 cc venöz kan alındıktan sonra BCG aşısı yapıldı. BCG aşısı yapıldıktan sonra hastalar ortalama birer ay aralıklar ile kontrole çağrıldı. Hastalardan üçüncü kontrollerinde (4. ay) tekrar 5 cc venöz kan alındı. Çocuklar, BCG aşısı sonrası 6 ay takip edildi. Kontrol grubu aynı yaş grubunda, aynı bölgede yaşayan, benzer sosyoekonomik göstergelere sahip olan ve klinik olarak tamamen sağlıklı kabul edilen gönüllü çocuklardan (n=30), ailelerinin onayı alınarak oluşturuldu. Öğrencilerin BCG aşısı yapılmadan önce ve BCG aşısı yapıldıktan 4 ay sonra serum IFN-γ, IL-4, total Ig E, Ig G, Ig M, Ig A seviyeleri kendi aralarında ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan efüzyonlu otitis medialı 46 öğrencinin BCG aşısı yapılmadan önce ve BCG aşısı yapıldıktan 4 ay sonra serum IFN- γ, IL-4, total Ig E, Ig G, Ig M, Ig A seviyeleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Ayrıca BCG aşısı yapılmadan önce ve BCG aşısı yapıldıktan 4 ay sonra total Ig E, IFN-γ, IL-4, Ig G, Ig M seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında da ortaya çıkan fark istatiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada, özellikle T lenfositler ve makrofajlar üzerinde immün yanıt mekanizmasını aktive eden BCG aşısının efüzyonlu otitis medianın seyrine kısa süren olumlu etkisi tespit edildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P77

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale