Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Üstsolunumyolu Enfeks. Tabl İle Başvrn Hstl. Chlamidya Pneumoniae Ve Mycoplasma Pneumoniae Antikor Prevalansınn Arştrl.
 

Üstsolunumyolu Enfeks. Tabl İle Başvrn Hstl. Chlamidya Pneumoniae Ve Mycoplasma Pneumoniae Antikor Prevalansınn Arştrl.

Köybaşı S., Yılmaz F., Karabay O.

Amaç: Üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) tablosu ile Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran ve boğaz kültüründe A grubu beta hemolitik streptokok (AGBHS) saptanmayan olgularda Mycoplasma pneumoniae ve Chlamidya pneumoniae antikor sero-prevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada Kulak Burun Boğaz polikliniğine boğaz ağrısı, ateş, ağrılı servikal lenfadenopati gibi ÜSYE şikayetleri ile başvuran ve boğaz kültürlerinde AGBHS saptanamayan olgularda enfeksiyon sürecinden 15 gün sonra serumda Mycoplasma pneumoniae ve Chlamidya pneumoniae için Ig M ve Ig G antikorları ELISA yöntemiyle ve ticari kitler kullanılarak araştırıldı. Sonuçlar: Yaşları 16 ile 59 arasında değişen ( yaş ortalaması 34.2) 12’si erkek, 20’si kadın toplam 32 olgunun hiçbirinde Mycoplasma pneumoniae Ig M pozitifliği saptanmazken 6 olguda (18.75%) Chlamidya pneumoniae Ig M pozitifliği saptanmıştır. Mycoplsma ve Chlamidya Ig G pozitifliği sırasıyla 6 (18.75%) , 19(59.375%) olguda saptanmıştır. Yorum: Bu pilot çalışmadaki bulgularımız, ÜSYE kliniği ile başvuran ve AGBHS saptanamayan olgularda Chlamidya pneumoniae’nın ÜSYE etyolojisinde rol oynayabileceğini düşündürmüştür. Ancak daha net yorumlarda bulunabilmek için daha fazla olgu sayıları içeren, kültür, PCR gibi etkene yönelik testlerle desteklenmiş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P80

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale