Stapes Cerrahisi: 68 Olgunun Analizi

Topaloğlu İ., Hatipoğlu A., Yıldırım G., Berkiten G., Turhan B.

Stapes Cerrahisi: 68 olgunun analizi İlhan Topaloğlu, Güler Berkiten, Ayşe Hatipoğlu, Güven Yıldırım, Bünyamin Turhan İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul Ocak 2000-Ocak 2005 tarihleri arasındaki beş yıllık dönemde, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otoskleroz tanısıyla stapes cerrahisi yaptığımız 68 hastada uyguladığımız teknik, karşılaştığımız komplikasyonlar ve sonuçlar değerlendirildi. Yaşları 17 ila 65 yaş arasında değişen hastaların, ortalama yaşı 36 idi. 47 si kadın 21 i erkek hastalardı. 34 olguda transkanal, 32 olguda endaural, 2 olguda retroaurikuler yaklaşım uygulandı. Operasyon tekniği olarak, 56 hastada stapedotomi, 5 hastada tabanın arka yarısının çıkarıldığı parsiyel stapedektomi, 7 hastada tabanın tümünün çıkarıldığı total stapedektomi uygulandı. Stapedektomi yapılan olgularda oval pencere üzerine ven greft yayıldı. Bütün olgularda 0,6 mm çapında teflon protez kullanıldı. Protez boy uzunlukları 4,0-4,5-4,75-5,00-5,5-6,0 mm arasında değişmekte, protezin inkus uzun koluna geçen kısmı 50 protezde kendiliğinden kapanma hafızalı teflon, 18 protezde çelik tel yapısındaydı. Ensık karşılaşılan komplikasyon 12 olguda korda timpani hasarına bağlı tad duyusunda değişiklikler idi. Hiçbir hastada fasiyal paralizi ve total işitme kaybı görülmedi. Hastaların preoperatif ve postoperatif 500, 1000, 2000, ve 4000 Hz frekanslarındaki hava ve kemik yolu işitme eşiği ortalamaları hesaplandı. Postoperatif olarak hava kemik yolu açıklığının kapanması, A (< 11 dB HL), B (11-20 dB HL), C (21-30 dB HL) ve D(>30 dB HL) olarak 4 grupta değerlendirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P81

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale