Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İnternal Nasal Valvin Objektif Bulguları
 

İnternal Nasal Valvin Objektif Bulguları

Özturan O., Akarçay M., Toplu Y., Miman M., Deliktaş H.

Bu çalışma ile, solunum yönünden patoloji taşımayan normal burunların nazal valvlerinin endoskopik olarak gözlenerek anatomik detaylarının ortaya konması amaçlandı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD polikliniğine burun hastalıkları dışında problemlerle başvuran, subjektif olarak burun tıkanıklığı yakınması olmayan ve anterior rinoskopik muayenesi normal olan, 124 hastanın 248 nazal kavitesi çalışmaya alındı. Olgulara dekonjesyon öncesi akustik rinometri (ARM), rinomanometri (RMM) ve rijit nazal endoskopi ile dekonjesyon sonrası ARM ve RMM yapıldı. Nazal endoskopik bakıda internal nazal valv görüntüleri elde edildi. Nazal kavitelerin endoskopik nazal valv görüntüleri incelenerek, üst lateral kartilaj ile septumun ilişkisine göre konveks, keskin, konkav, künt, kıvrımlı ve septal cisimli grupları oluşturuldu. ARM bulguları yönünden keskin, konkav, künt ve septal cisimli nazal valv tiplerinin birbirlerinden farklı olmadığı (p>0,05); RMM bulguları yönünden ise keskin ve septal cisimli nazal valv tiplerinin karşılaştırılmasında septal cisimli nazal kavitelerin hem dekonjesyon öncesi hem de sonrasında inspiryum ve ekspiryum için daha yüksek nazal dirençlere sahip olduğu bulundu (p<0,05). Doğru bir şekilde nazal valv açısı ölçülebilme olasılığı olan keskin, konkav ve konveks nazal valv tiplerinin anatomik açılarının istatistiksel incelemesinde tüm grupların birbirlerinden belirgin olarak farklı açılara sahip oldukları saptandı (p<0,01). Nazal kavitelerde ölçülen nazal valv açıları ile o kavitelerde dekonjesyon öncesi ölçülen ARM verileri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmazken (p>0,05); dekonjesyon öncesi inspiryum direnci ile anlamlı ama zayıf (p<0,05, r2=0,1493), ekspiryum direnci ile ise oldukça anlamlı ama yine zayıf bir korelasyon (p=0,012, r2=0,2036) gözlendi. Bu çalışma ile ortaya konan nazal valv yeni sınıflaması ile yeni bir tartışma başlamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P82

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale