Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » L-Carnitin’in Bir Hayvan Modelinde Sekonder Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi
 

L-Carnitin’in Bir Hayvan Modelinde Sekonder Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi

Köybaşı S., Yılmaz T., Tiryaki E.S.

Amaç: L-Carnitine [(CH3)3-N-CH2-CHOH-CH2-COO-] yüksek enerji gerektiren dokularda bulunan bir aminoasid türevidir. Oksijenin az olduğu zamanlarda aktif rol oynar. Çeşitli iskemik durumlarda etkinliği gösterilmiştir. L-Carnitine’in sekonder yara iyileşmesi üzerindeki etkileri bir hayvan modelinde tam kat deri defekti oluşturularak çalışıldı. Materyal ve Metod: Yirmi iki Sprague-Dawley fare, eşit sayıda iki gruba ayrıldı. Her farenin sırtında 4cm’lik tam kat cerrahi bir deri defekti oluşturuldu ve sekonder yara iyileşmesine bırakıldı. Çalışma grubuna L-Carnitine günde 100 mg/kg intraperitoneal yolla 10 gün boyunca verildi. Kontrol grubuna ise aynı sürede, yine intraperitoneal yolla sadece serum fizyolojik (0.1cc/gün) verildi. Onbirinci gündeki deri defektleri asatet üzerinde işaretlenerek, iyileşmemiş alanlar planimetre kullanılarak ölçüldü. Sonuçlar: Çalışmanın sonunda, her nekadar L-Carnitine grubundaki farelerde daha matür bir iyileşme dokusu gözlendiyse de her iki grupta iyileşmemiş alanların arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. (p>0.05). Onbirinci günde iyileşmemiş alan ortalaması 2.7 cm2 iken kontrol grubununki 3.4 cm2 idi. Yorum: Bu hayvan modelinde L-Carnitine’in sekonder yara iyileşmesi üzerindeki etkileri anlamlı olmamasına rağmen daha hızlı iyileşme yönünde bir eğilim gözlenmiştir. Bu nedenle daha yüksek dozda, daha uzun sürede ve değişik hayvan modelleriyle yapılacak ileri çalışmaların L-Carnitin’in yara iyileşmesi üzerindeki etkilerini daha çok aydınlatacağını düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P83

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale