Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Akut Akustik Travma Tedavisinde Gürültü Bitimi Sonrası 1.Saatte Başlanan Hbo Tedavisinin Olumsuz Etkisi
 

Akut Akustik Travma Tedavisinde Gürültü Bitimi Sonrası 1.Saatte Başlanan Hbo Tedavisinin Olumsuz Etkisi

Turgut S., Çakır B., Ercan İ., Civelek Ş., Sayın İ., Toklu A., Körpınar Ş., Gedik Ö., Işık G.

Amaç : Akustik travma sonrası HBO uygulamasına başlama zamanının kokleaya olan etkilerinin, Distortion product otoakustik emisyon (DPOAE) ile fonksiyonel olarak değerlendirilmesi. Çalışma dizaynı : Hayvan Çalışması Metod : Yirmidört wistar albino rat 6 gruba ayrıldı ve 25 dakika 110dB (SPL)1-12 kHz arasında kulaklık ile direkt olarak sağ kulaklara gürültü verildi. Gürültü sonrası birinci grup kontrol grubu olarak ayrıldı, ikinci gruba akustik travma sonrası 1. saatte, üçüncü gruba 2. saatte, dördüncü gruba 6. saatte, beşinci gruba 24. saatte ve altıncı gruba 48. saatte HBO uygulaması başlandı ve tedaviye 10 gün devam edildi. Gürültü öncesi, gürültü sonrası, 3. 7. ve 10. gün ses verilen kulaklar DPOAE ile değerlendirildi. Bulgular : Akustik travma sonrası tüm frekanslarda signal noise oranları ve DP total değerlerinde azalma ve yüksek frekanslarda (6-8kHz) emisyon kaybı tespit edildi. 3. gün yapılan DPOAE değerlendirmesinde ilk saatte HBO başlanan grup dışında tüm gruplarda SNR değerlerinde düzelme tespit edildi. 10. gün yapılan değerlendirmede, HBO uygulanmayan kontrol grubu ve 2. saat ve sonrasında HBO uygulanan gruplarda emisyon değerleri akustik travma öncesi değerlere dönerken, gürültü sonrası 1. saatte HBO başlanılan gruptaki hayvanlarda 4 kHz dışındaki frekanslarda emisyon kaybı görüldü. Sonuç : Akut akustik travma tedavisinde gürültü bitimi sonrası 1.saatte başlanan HBO tedavisinin yararı değil, aksine zarar verici etkisi ortaya çıkmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P84

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale