Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Burun Genişletici Bantların Etkinliği
 

Burun Genişletici Bantların Etkinliği

Tosun F., Akçam T., Karakoç Ö., Şen D.

Amaç: Nazal valv bölgesinin alanını ve hacmini arttırarak nazal rezistansı azalttığı bilinen burun genişletici bantların zaman içerisinde etkilerinde bir değişiklik olup olmadığını araştırmak. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya burun tıkanıklığı şikayeti bulunmayan 20 olgu katılmıştır. Olguların nazal hava yolu burun genişletici bant uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra akustik rinometri ile değerlendirilmiştir. Burun genişletici bant uygulandıktan sonra ilk ölçüm saat 08.00’de yapılarak gün içerisinde 2 saat ara ile saat 16.00’ya kadar tekrarlanmıştır. Standart rinogramda belirtilen arakesitsel alanlardan (CSA) CSA1 ve CSA2 kaydedildi. Nostrilden itibaren ilk 4 cm’lik nazal hava yolunun hacmi 2 eşit bölüme ayrılarak hesaplandı ve V1, V2 olarak adlandırıldı. Ardışık ölçüm sonuçları “Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi” testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Burun genişletici bantların yapıştırılmasını takiben yapılan ilk ölçümlerde bazal değerlere göre CSA1’de ve V1’de anlamlı bir artış meydana gelmiştir. [sırasıyla (sağ f=11.293; p=0.003, sol f=72.655; p<0.001), (sağ f=16.124; p=0.001, sol f=29.697; p<0.001) ]. CSA2 ve V2 değerlerinde ise burun genişletici bantların takılmasını takiben anlamlı bir değişiklik meydana gelmemiştir (p >0.05). Burun genişletici bantlar CSA1 değerinde sağ tarafta ortalama 0.14±0.19 cm2, sol tarafta 0.23 ± 0.13cm2, V1’de ise sağ tarafta 0.11±0.12 cm3, sol tarafta 0.14± 0.13 cm3 artış sağlamıştır. Bant yapıştırıldıktan hemen sonra yapılan ölçümler ile gün içinde yapılan ardışık ölçümler arasında her iki nazal hava yolunda hiçbir parametrede anlamlı bir değişim saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Burun genişletici bantların nazal valv alanını ve burun ön bölümünün hacmini önemli ölçüde arttırdığı ve bu etkilerinin en az 8 saat boyunca devam ettiği görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P85

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale