Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Klinik Yönden Tinnitus Şiddetinin Değerlendirilmesi
 

Klinik Yönden Tinnitus Şiddetinin Değerlendirilmesi

Kemaloğlu Y., Yılmaz M., Gökmen S., Gündüz B., Orçan E.

Amaç: En rahatsız edici otolojik yakınmalardan birisi olan tinnitusun hastaların hayat kalitesini değişik derecelerde etkilediği bilinmektedir. Çalışmanın amacı; tinnituslu hastalarda tinnitusun hastaların hayat kalitesini ne derece etkilediği konusunda istatistiki veri sunmak, tinnitus şiddetinin anket formlarıyla değerlendirilmesinin güvenilir olup olmayacağını araştırmaktır. Materyal-Metod: Bugüne kadar Merkezimize odyolojik değerlendirme için yollanmış hastaların prospektif olarak doldurduğu anket formlarından, rastgele seçilen, 464’ü bu çalışma amacıyla retrospektif olarak değerlendirilmiş olup tinnitus olan olguların oranı, tinnitusun farkedilme zamanı, süresi ve hastada neden olduğu problemler ile ilişkili diğer semptomlar değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç: İncelenen 464 formdan 432 (% 93)’sinin tinnitus yakınmasından bahsettiği, bunlardan 206 (% 44)’sının tinintusu asıl yakınmaları arasında gösterirken (grup-1), % 52’sinin tinnitusu bir yan yakınma olarak dile getirdiği (grup-2) görülmüştür. Olgulardan % 59’unda unilateral tinnitus vardır. Grup-1’de, grup-2’ ye göre sürekli tinnitusu olanlardan (% 51 - % 28), tinnitusun uykuya dalmasını engellediğini (% 30 - % 15), tinnitusun kendileri için önemli bir stres kaynağı olduğunu söyleyenlerin ( % 66, % 45) oranları anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (x2 testi, p < 0.05). Yorum: Tinnitus sık karşılaşılan bir otolojik semptom olmakla birlikte, olguların yaklaşık yarısında asıl yakınma olarak karşımıza gelmektedir. Olguların tinnitustan duydukları rahatsızlık tinnitusun sürekliliği ve uykuya dalmayı etkilemesi ile paralellik göstermektedir. Bu bilgiler tinnitus şiddetinin, anket formları kullanılarak, hayat kalitesi yönünden değerlendirilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P86

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale