Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Yarık Damakta Konuşma Ve İşitmenin Değerlendirilmesi
 

Yarık Damakta Konuşma Ve İşitmenin Değerlendirilmesi

Öğüt F., Kılıç M., Engin E., Demir U., Önçağ G., Doğan S., Engin M.

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hiçbir ortodontik , otolojik ve konuşma terapisi almamış okul öncesi çağda olan opere tek taraflı yarık damak hastalarının odyolojik ve konuşma seviyelerinin tespit edilmesidir. KATILANLAR: Çalışma grubu yirmi adet erken opere edilmiş yarık damak hastası ve bu kişilere yaş ve cinsiyet olarak uygun çocuk kontrol grubunu içerir. ANA SONUÇ ÖLÇÜMLERİ: Bireylerin işitme düzeylerinin belirlenmesinde saf ton odyometri ve timpanometri kullanılmıştır.Ünlü harfler için birinci ve ikinci formantın durağan durum frekansı ve durağan durumların süresi ölçülmüştür.Sessiz ünsüzler için VOT ve patlama frekansı , geniş band spektrografiklerinde ölçülmüştür.İki konuşma patoloğu ise rezonans ve artikülasyonu belirlemiştir. SONUÇLAR: Altı vakada normal işitme düzeyi, en azından bir kulakta olmak üzere yedi vakada çok hafif işitme kaybı, altı vakada hafif işitme kaybı, ve bir kişide orta derecede işitme kaybı tespit edilmiştir.Yedi kişinin işitmesi tıbbi tedavi tekniklerinin kullanımı ile düzelmiş ve sadece iki hastada cerrahi müdahale gerekliliği çıkmıştır.Konuşmanın değerlendirilmesinde ve ünlü harflerin birinci formantlarında /a/ , /e/, ve /o/ istatistiksel olarak belirgin fark tespit edilirken ünlü harflerin ikinci formantlarında /i/ ve /u/ bir fark bulunamamıştır./p/ dışındaki ünsüz harflerin VOT değerleri ve ünsüz harflerin patlama frekanslarında istatistiksel olarak belirgin farklar saptanmıştır. KARAR: Bu kişilerde normal konuşma, işitme, maksillofasiyal büyüme ve fasiyal görünüm elde edilmesi için erken cerrahi ve ekibin bakımı ve ilgisi gerekmektedir. Cerrahi tedavi sonrası, otolojik muayene mutlaka yapılmalıdır ve bu kişilerin konuşma terapisi ihtiyacı olup olmayacağının belirlenmesi için konuşma analizlerinin dikkatlice yapılması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P88

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale