Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Guinea Pig'lerde Propylene Glycol'ün Oluşturduğu Otitis Media'ya Sistemik Prednisolon'un Etkisi
 

Guinea Pig'lerde Propylene Glycol'ün Oluşturduğu Otitis Media'ya Sistemik Prednisolon'un Etkisi

Kayhan F. T., Algün Z.

Amaç: Chinchilla ve Guinea Pig orta kulaklarına propylene glycol uygulaması inflamasyon ve otitis media'ya neden olmaktadır. Bu çalışmada Guinea Pig orta kulağında propylene glycol uygulanarak oluşturulan deneysel otitis media 'ya sistemik prednisolon'un etkisi histopatolojik olarak araştırıldı. Method: Çalışma grubunda , sistemik prednisolon (10 mg, İM, tek doz) uygulanan 10 adet erişkin Guinea Pig'in her iki orta kulağına tek doz , 0.2 ml %60 propylene glycol verildi. Kontrol grubunda 10 guinea pig'in sol kulaklarına tek doz 0.2 ml %60 propylene glycol, sağ kulaklarına tek doz0.2 ml saline uygulandı. 4 hafta sonra hayvanlar histopatolojik inceleme için sakrifiye edildi. Çıkarılan her temporal kemik önce 1 hafta % 10 luk formaldehid ile fikse, sonra 3 hafta % 10 luk formik asidde dekalsifiye edildi. Parafine gömüldükten sonra horizontal planda 7 mikron kesitler alındı. Her 5 kesitten biri Hemotoksilen-Eosin ile boyanıp, ışık mikroskobu ile incelendi. Bulgular: Kontrol grubunda saline uygulanan kulaklarda patolojik değişiklikler görülmezken, propylene glycol uygulanan kulakların % 66 sında otitis media gelişti. Prednisolon alan çalışma grubunda ise sadece 1 kulakta (%6) otitis media ve kolesteatoma gelişimi gözlendi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç: Guinea Pig'lerde orta kulağa propylene glycol uygulaması inflamatuvar reaksiyona yol açar. Bu sonuçlar Guinea Pig kulağında propylene glycol tarafından indüklenen otitis media' nın sistemik prednisolon tarafından önlenebileceğini göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P89

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale