Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Deneysel Otitis Media Oluşumuna Naproksen Sodyumun Etkisi
 

Deneysel Otitis Media Oluşumuna Naproksen Sodyumun Etkisi

Algün Z., Kayhan F.

Amaç: Guinea Pig orta kulağına Propylene Glycol uygulanarak deneysel oluşturulmuş otitis media'ya sistemik Naproksen Sodyumun etkisini histopatolojik olarak değerlendirmek amaçlandı. Method: Çalışma grubunda naproksen sodyum (oral, 5 mg/ gün, 15 gün) verilen 10 guinea pig'in her iki bullasına propylene glycol (tek uygulama, %60, 0.2 ml) uygulandı. Kontrol grubu olarak alınan 10 guinea pig 'in sağ bullalarına saline (tek uygulama, 0.2 ml) ve sol bullalarına çalışma grubundaki gibi propylene glycol uygulandı. İlk uygulamadan 4 hafta sonra hayvanlar derin uyutuldu ve dekapite edildi. Otoskopik muayeneden sonra temporal kemikler çıkarılıp, 1 hafta % 10 luk formaldehidde fikse ve sonra 3 hafta % 10 luk formik asidde dekalsifiye edildi. Parafine gömülen spesmenler, 7 mikron kalınlıkta horizontal olarak kesildi. Her 5 kesitten biri hematoksilen- eosin ile boyanarak ışık mikroskopisinde incelendi. Bulgular: Kontrol grubunda propylen glycol uygulanan 9 kulağın 6 sında (%66) otitis media ve inflamatuar değişiklikler gözlendi.Saline uygulanan kulaklar normaldi. Naproksen sodyum verilen hayvanlardan çıkarılan 18 kulaktan 14 ünde (%77) otitis media ve kolesteatoma oluşumu gözlendi. Sonuç: Sistemik naproksen sodyumu bu dozda propylene glycol ile guinea piglerde deneysel olarak oluşturulan otitis media üzerine önleyici etkisi gözlenmedi. Daha ileri çalışmalarla naproksen sodyum ve diğer non-steroid anti-inflamatuar ajanların direkt veya doza bağımlı etkilerinin propylene glycol ile oluşturulan otitis media ve kolesteatoma oluşumuna etkileri araştırılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P90

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale