Juguler Foramen Menengiomu

Ardıç F., Coşkun E

59 yaşında bayan hasta geçirilmiş ani işitme kaybı ve fasiyal paralizi şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan KBB muayenesi normaldi, 7 ve 8 dışında tutulan karniyal sinir bulunamadı. Çekilen MRG Juguler Foramenden başlayıp internal akustik kanal seviyesinin üstüne kadar çıkan kitle gözlendi. Dura boyunca kontrast madde tutulumu vardı. Anjiografide arteriyel fazda damarsal tutulum yok, venöz fazda ise o tarafta dolaşım olmadığı gözlendi. Hastada infratemporal fossa yaklaşımı ile Juguler Foramen’e, Suboksipital yaklaşım ile intradural bölgeye müdahale planlandı ve gerçekleştirildi. İntraoperatif bulgular ve özellikle tümörün temizlenmesinin zorluğu menengiom düşündürmekteydi. Postop patoloji de bunu doğruladı. Bu olgu örneğinde juguler foramen tümörlerinin ayırıcı tanısı ve bunlara yaklaşım gözden geçirilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P91

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale