Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sfenopalatin Gangliyon Blokajı
 

Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sfenopalatin Gangliyon Blokajı

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H.

Amaç: Lokal anestezi altında yapılan endoskopik sinüs cerrahisinde (ESC) transpalatal olarak yapılan sfenopalatin gangliyon (SPG) blokajının, hastanın ağrı düzeyi üzerine etkisini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışma lokal anestezi altında ESC uygulanan 84 hastada yapıldı. Hastalara aynı premedikasyon, topikal ve lokal anestezi uygulandı. Bunlardan çalışma grubunu oluşturan ardışık 54’üne ek olarak ameliyat başlangıcında transpalatal yolla SPG’a 1 cc lidokain HCl verilerek blokaj da yapıldı. Transpalatal yolla SPG blokajı yapılmayan diğer 30 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Hastaların ağrı değerleri ameliyat başlangıcından itibaren 1., 2. ve 3. saatlerde sözlü ifadeler (Verbal Rating Scale, VRS) ve numaralandırma (Numerical Graphic Rating Scale, NRS) ölçekleri kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki grup arasında ameliyat endikasyonu, yaş, cinsiyet ve ameliyat süreleri açısından farklılık yoktu. Çalışma grubunun ortalama NRS ağrı değerleri 1. saatte 1.2±0.9, ikinci saatte 1.5±0.9 ve üçüncü saatte 1.7±1.4 idi. Kontrol grubunun NRS ağrı değerleri ise 1. saatte 2.5±2.7, ikinci saatte 2.5±2.1 ve üçüncü saatte 2.5±1.5 idi. Çalışma grubunun NRS ağrı değerleri kontrol grubuna göre daha düşüktü (P<0.05). Benzer şekilde çalışma grubunun VRS ağrı ifadeleri kontrol grubuna göre daha az şiddetteydi. Sonuç: ESC’de lokal ve topikal burun anestezisine ek olarak transpalatal yolla yapılan SPG blokajı, hastanın duyduğu ağrıyı azaltmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P92

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale