Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Auriküla Malign Tümörlü 7 Olgunun Değerlendirilmesi
 

Auriküla Malign Tümörlü 7 Olgunun Değerlendirilmesi

Yetişer S., Tosun F., Akçam T., Hıdır Y.

Amaç: Auriküla malign tümörleri baş boyun bölgesinin ender görülen tümörlerindendir. Tipik olarak ileri yaşta, ultraviyole ışınına uzun süre maruz kalmış kişilerde görülür. En sık yassı epitel hücreli karsinoma görülürken bazal hücreli karsinoma ve malign melanoma yaygın değildir. Bu makalede auriküla malign tümörlü olguların klinik görünümü ve rekonstrüksiyon metodları tartışılmıştır. Materyal metod: 1994-2000 yılları arasında 7 hasta auriküla kitlesi nedeniyle opere edildi. Tümörün yerleşim yeri, histopatolojik bulgular ve rekostrüksiyon yöntemleri incelendi. Bulgular: Hastaların 3’ü kadın 4’ü erkek yaş ortalaması 60,6’ydı (42-87 yaş). Tümörlerin yerleşimi 3 hastada heliks, 2 hastada kavum konka, 1 hastada lobül, 1 hastada incisura intertragica idi. Histopatoloji 3 hastada yassı epitel hücreli karsinoma, 3 hastada bazal hücreli karsinoma ve 1 hastada malign melanoma olarak rapor edildi. Malign melanoma hastasına total auriküla eksizyonu ve split thickness femoral cilt flebi ile rekonstrüksiyon uygulandı, diğer hastalara parsiyel eksizyon ve primer kapama ya da lokal fleplerle rekonstüksiyon yapıldı. Sonuç: Auriküladaki malignitelerin tedavi seçiminde tümörün histopatoloji tipi ve büyüklüğü önemlidir. Hastaların genellikle ileri yaşta olması ve genel anestezi riskleri nedeniyle uygun hastalarda lokal anestezi altında lokal fleplerle rekonstrüksiyon yapılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P95

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale