Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ani İşitme Kaybı Tedavisinde Yüksek Doz Steroid Tedavisi
 

Ani İşitme Kaybı Tedavisinde Yüksek Doz Steroid Tedavisi

Döner F., Doğru H., Yasan H., Yarıktaş M., Aynalı G.

Amaç: Ani işitme kaybı (AİK) tedavisinde, bilinen tedavi yöntemlerine ek olarak yüksek doz steroid tedavisinin etkinliğini saptamak. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde tedavi edilen 29 AİK hastası çalışmaya dahil edildi. Baş dönmesi olan, kabakulak sonrası işitme kaybı gelişen ve 15 günden daha geç kliniğimize baş vuran hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bunlardan ardışık 13’üne acyclovir, prednisolone 1 mg/kg, rheomacrodex, gingko glikozid, moclobemide, vitamin kompleksi ve proton pompa inhibitörü verildi. Diğer ardışık 16 hastaya ise bu tedavi protokolüne ek olarak başlangıçta 1 gr prednisolone tek doz intravenöz verildi. Her iki grup hastadaki işitme kazançları saf ses odyogram ile değerlendirildi.. Bulgular: Her iki hasta grubunun yaş, tedaviye başlama süresi, eşlik eden bulgular, başlangıçtaki işitme kaybı düzeyi ve tedavi süresi arasında farklılık yoktu (p>0.05). AİK tedavisi sonrasında, klasik tedavi protokolüne ek olarak 1 gr prednisolone verilerek tedaviye başlanan hastalardaki işitme kazancı ortalaması 35.0 dB iken diğer grupta işitme kazancı 10.4 dB olarak saptandı (p<0.05). Sonuç: AİK etyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber genel olarak kabul edilen görüş; hastalığı başlatan etken ne olursa olsun, iç kulak vasküler yapılarında vaskülit gelişmesidir. Çalışmamızın sonucu; AİK’da yükleme tarzında uyguladığımız yüksek doz steroidin vaskülit üzerine, rutin olarak kullanılan 1mg/kg steroid tedavisinden daha etkili olabileceği ile açıklanabilir..

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P96

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale