Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tiroid Papiller Kanserinin Soliter Kistik Lenf Nodu Metastazı
 

Tiroid Papiller Kanserinin Soliter Kistik Lenf Nodu Metastazı

Gerek M., Akçam T., Birkent H., Karahatay S.

Özet : Amaç: Boyunda soliter kistik kitle saptanan hastaların ayırıcı tanısında tiroid papiller kanser metastazının ekarte edilebilmesi için gerekli olan anamnez, fizik muayene ve görüntüleme tekniklerine ait bulguların saptanması. Yöntem : Boyunda soliter kistik kitle şikayeti ile 2000-2005 yılları arasında başvuran 5 olgunun tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların hepsi erkek olup yaşları 22 ile 46 arasında (ort. 35.4) değişmektedir. Olgularda kitleler farklı yerleşim ve boyutta izlenmiş olup hepsi kistik özellik göstermektedir. Ultrasonografik olarak iki olguda pür kist, iki olguda septasyon gösteren kist ve bir olguda kalsifikasyon odakları izlenen kist rapor edilmiştir. Olguların hiçbirisinde tiroid bezinde nodül palpe edilememiş olup ultrasonografide bir olgu normal olarak değerlendirilirken bir olguda soliter nodül ve üç olguda multipl nodüller saptanmıştır. Olguların hiçbirisinde palpabl lenfadenopati saptanmamıştır. Ultrasonografik olarak ise iki olguda patolojik boyutlara ulaşmayan multipl lenfadenopati rapor edilmiştir. Bir olguda tiroid papiller kanser metastazı tanısı preoperatif sitolojik inceleme ile diğer olgularda ise postoperatif cerrahi spesimenlerin histopatolojik incelemeleri sonucunda konulmuştur. Sonuç: Soliter kistik boyun kitlesi saptanan olgularda kitlenin tiroid papiller kanserinin kistik lenf nodu metastazı olabileceği akılda tutulmalıdır. Her ne kadar patognomonik bulguları olmasa da görüntüleme tetkikleri değerlendirilirken bu hastalık dikkate alınmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P101

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale