Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Preaurikuler Dermatofibrosarkoma Protuberans
 

Preaurikuler Dermatofibrosarkoma Protuberans

Yöndemli F., Öztürk K., Keleş B., Toy H.

Dermatofibrosarkoma protuberans baş ve boyun bölgesinin yumuşak doku sarkomlarının %1’ini, tüm malignensilerinin %0.1’inden azını oluşturmaktadır. Düşük gradeli, yavaş büyüme gösteren, lokal rekürrens oranı yüksek bir tümördür. Sıklıkla gövde cildini tutar, baş-boyun bölgesinin tutulumu çok nadir görülür. On yıl önce parsiyel larenjektomi uygulanan ve postoperarif radyoterapi alan hastanın 2 yıldır sol preaurikuler bölgede yaklaşık 1x2 cm ebatında üzeri kurutlu, sert, fiske, ağrısız ülseratif kitlesi mevcuttu. Kitle etrafında 3cm lik güvenlik marjı bırakılarak total olarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonrası kas tabakasına yayılım gösteren iğ şeklinde hiperkromatik nükleuslu, eozinofilik stoplazmalı atipik hücre demetleri gözlendi. İmmünohistokimyasal boyama sonrası S-100 (-), vimentin (+) tespit edildi. Derin planda invazyon tespit edilmesi nedeniyle postoperatif bir kür radyoterapi uygulandı.Hastanın kontrollerinde herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Dermatofibrasarkoma protuberans, baş boyun bölgesinin cilt kanserleri arasında oldukça nadir görülmesi nedeniyle genellikle göz ardı edilmektedir. Lokal rekürrens oranı oldukça yüksektir. Bu olasılığı en aza indirebilmek ve mükemmel bir prognoz elde etmek için 3-5 cmlik güvenlik marjı bırakılarak total olarak eksize edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P104

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale