Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larinks Kanserli Bir Hastada Nadir Uzak Metastazı
 

Larinks Kanserli Bir Hastada Nadir Uzak Metastazı

Akmansu H., Dursun E., Korkmaz H., Eryılmaz A., Saylam G.

Erken evre larinks kanserleri sıklıkla tedaviye iyi cevap vermekle beraber bazen hastalık agresif olarak ilerler. T1a glottik kanser tanısı ile dar saha radyoterapi uygulanan 56 yaşında erkek hasta tedaviden 2 ay sonra tonsiller alanda kitle ve larinkste rekürrens ile başvurdu. Hastaya radikal tonsillektomi, total larinjektomi, bilateral boyun diseksiyonu ve paratrakeal diseksiyon ameliyatı yapıldı ve adjuvan kemoradyoterapi uygulandı. Kemoradyoterapi başlangıcından 3 hafta sonra sol önkolda kitle ile başvurdu. Biyopsi ile metastaz olduğu gösterilen kitleye lokal radyoterapi uygulandı ve kısmi bir küçülme oldu. Sonrasında gelişen akciğer metastazı nedeniyle hasta 3 ay içinde kaybedildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale