Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Boyun Diseksiyonlarında Stiloid Çıkıntının Eksizyonu
 

Boyun Diseksiyonlarında Stiloid Çıkıntının Eksizyonu

Köybaşıoğlu A., Yüksel A., Yılmaz O., Gürbüzler L., Tutar H., Dinç A.

Eagle sendromu stiloid çıkıntının uzunluğunun veya stilohyoid ligamentin kalsifikasyonunun neden olduğu kronik boyun ağrısı ile karakterli bir durumdur. Tedavisi antienflamatuar ilaç uygulaması veya stiloid çıkıntının cerrahi eksizyonudur. Malign neoplazilerin tedavisinde elektif ya da terapötik amaçlı uygulanan boyun diseksiyonlarında boyundaki lenforetiküler yapılar ve yumuşak dokular çıkarılmaktadır. Boyun diseksiyonu uygulanan hastalarda stiloid çıkıntının uzun olduğu durumlarda postoperatif dönemde Eagle sendromu benzeri bir tablo oluşabilmektedir. Hastalar preoperatif dönemde semptomatik olmasa da ameliyat sonrasında ağrılardan şikayetçi olmakta ve tablo tümör nüksü ile karışabilmektedir. Bu nedenle Şubat 2005 tarihinden itibaren boyun diseksiyonu uygulanan hastaların stiloid çıkıntılarını operasyonda palpe ederek uzun olduğunu tespit ettiklerimizin eksizyonunu yapmaktayız. Bu işlem operasyonda kolayca uygulanabilmekte ve postoperatif takipte olası sorunların ortaya çıkmasını engellemektedir. Bu yazıda cerrahi tekniğimizi ve bu konudaki tecrübelerimizi tartışmaktayız.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P109

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale