Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Unilateral Vokal Kord Paralizilerinde Akustik Analiz Bulguları
 

Unilateral Vokal Kord Paralizilerinde Akustik Analiz Bulguları

Oğuz H., Demirci M., İslam A., Arslan N., Şafak M.

Bu çalışmada, son 5 ay içerisinde ses polikliniğimize başvuran ve takibe alınan 18 unilateral vokal kord paralizisi (VKP) hastası ile yaş ve cinsiyet uyumlu 72 normal olgunun akustik analiz bulguları karşılaştırılmıştır. Onsekiz hastanın vokal kord paralizisi nedenleri incelendiğinde, 14’ünün (%77,8) tiroid cerrahisi sonrası, 1’inin (%5,5) aort cerrahisi sonrası, 3’ünün (%16,7) ise idiopatik olarak oluştuğu belirlenmiştir. Erkek ve kadın vokal kord paralizisi hastalarının akustik analiz değerleri, yaş ve cinsiyet uyumlu normal bireylerle karşılaştırıldığında, her iki cinsiyet için de, frekans standart deviasyonu, period standart deviasyonu, lokal jitter, lokal mutlak jitter, rap jitter, ppq5 jitter, lokal shimmer, lokal dB shimmer, apq3 shimmer, apq5 shimmer, dda shimmer ve ortalama harmonik-gürültü oranının istatiksel olarak anlamlı derecede (p<0,05) farklı olduğu belirlenmiştir. Ortalama temel frekans değeri ve ortalama ses yüksekliğinin ise farklı olmadığı tespit edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P111

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale