Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Parkınson Hastalarında Objektif Ses Değişiklikleri
 

Parkınson Hastalarında Objektif Ses Değişiklikleri

Oğuz H., Demirci M., Kargın S., Şafak M., Arslan N., Tunç T., İnan L., Coşkun Ö.

Parkinson hastalığı (PH), santral sinir sisteminin, bazal ganglionu, özellikle substantia nigra’yı etkileyen ilerleyici, dejeneratif bir hastalığıdır. Kaudat nukleus ve putamende de dopamin azalması mevcuttur. Bu durum, baş, boyun ve ekstremitelerde rijidite, istirahat tremoru ve hareket kısıtlılığına yol açar. PH ile birlikte görülen en sık algısal ses anormallikleri, monoperde, aşırı düşük perde ve seste kabalaşmadır. Bu çalışmada, 14 kadın Parkinson hastası ile yaş uyumlu 22 normal kadın olgunun objektif akustik bulguları karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler istatiksel olarak değerlendirildiğinde, her iki grubun temel frekans, frekans standart deviasyonu, ortalama period ve period standart deviasyonu açısından farklı olmadığı görüldü. Altı ayrı tanımlama ile ölçülen shimmer değerleri de farklı değildi. Ancak iki grup arasında, beş ayrı formül ile değerlendirilen jitter değerlerinin tamamının, ortalama ses yüksekliği seviyesinin ve ortalama harmonik-gürültü oranının istatiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu belirlendi (p<0,05).

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P112

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale