Parotiste Dermoid Kist: Olgu Sunumu

Akmansu H., Acar A., Eryılmaz A., İriz A., Tanrıkulu S., Saylam G., Albayrak A.

Baş boyunun dermoid kistleri vücuttaki tüm dermoid kistlerin yaklaşık %7’sini oluşturur. Parotid glanda ise oldukça nadir görülür. 42 yaşında bayan hasta kliniğimize on yıldır olan kulak altında şişlik şikayeti ile başvurdu. Klinik değerlendirilmesinde sert, ağrısız, mobil, üzeri normal cilt ile örtülü kitleye yapılan parotis ultrasonografisinde 3x3 cm’lik kistik kitle olduğu; tümör ve apse ayırıcı tanısının yapılamadığı rapor edildi. Boyun BT incelemesinde ise kitlenin sinyal değerinin lipoma uyduğu belirtildi. Hastaya süperfisiyal parotidektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sırasında kitle içinde kıl olduğu gözlendi. Patoloji sonucu ‘Dermoid kist ile uyumlu’ olarak raporlandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P113

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale