Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kafa Travmasına Bağlı Temporal Kemik Kırıklarında İşitme Bulguları
 

Kafa Travmasına Bağlı Temporal Kemik Kırıklarında İşitme Bulguları

Çukurova İ., Aydın M., Arslan İ., Özkul M., Mengi E.

Amaç: Temporal kemik kırığına bağlı gelişen otolojik patolojiler genellikle trafik kazaları, yüksekten düşme ve şiddetli darp sonrası oluşmaktadır. Bu hastaların çoğunluğunda hayati tehlike oluşturan ve öncelik arz eden ciddi kafa travmaları eşlik ettiğinden tanısı ve tedavisi gecikmektedir. Kafa travmalı hastalarda erken dönemde yapılacak otolojik muayene ve temporal bilgisayarlı tomografi (BT) ile morbidite kısaltılabilir yada kalıcı sekeller önlenebilir. Yöntem: 01.01.2003 ile 01.01.2004 tarihleri arasında SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Acil servisine kafa travması ile başvuran Beyin Cerrahisi veya KBB’ye konsülte edilen 120 hastadan temporal kırığı saptanan ve yaşamsal tehlikeyi atlatmış 22 hasta çalışma grubuna alındı. Tüm hastalar 6 hafta süresince takibe alındı.10 gün içerisinde odyometrisi alınamayan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Bulgular: Temporal kemik kırığı olan 22 hastayı kapsayan çalışmamızda; otoraji hikayesi tüm hastalarda, 13 hastada hemotimpanum, 5 hastada perforasyon, 12 hastada işitme kaybı saptandı. İşitme kayıplı 12 hastadan 9’unda iletim tipi işitme kaybı (İTİK), 2’sinde nörosensörinöral iştme kaybı (NSİK), bir hastada ise miks tip işitme kaybı tespit edildi. Sonuç:Temporal kemik kırığının tanısında otoljik bulguların esas olduğu ve yüksek çözünürlüklü BT’yle desteklenmesi gerektiği, temporal kemik kırığı sonucu gelişen işitme kaybında 2-3 aylık bir süre izlem ve buna göre tedavinin planlanması vurgulanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P115

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale