Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Oral Kavite Tümörlerinde Klinik-Patolojik Evreleme
 

Oral Kavite Tümörlerinde Klinik-Patolojik Evreleme

Ceryan K., Doğan E., Ecevit C., Akoğlu E., İkiz A., Sarıoğlu S., Ada E., Akman F., Erdağ T., Alıcıkuş Z., Güneri E.

Oral kavite ve özellikle dil tümörlerinde klinik N(+) boyun metastazları yanısıra gizli metastazlar da sık olarak görülmekte ve klinik-patolojik evreleme farklılığına neden olmaktadır. Bu farklılığına yol açan diğer ana etmenler klinikte palpe edilen lenf nodlarının patolojik incelemede her zaman metastatik olmaması ve primer tümörün klinik evrelemesinin her zaman patolojik evreleme ile uyumlu olmamasıdır. Bu çalışmada klinik ve patolojik evrelemeleri karşılaştırmak ve olası evreleme farklılıkların gerekçelerini araştırmak amacı ile hem oral kavite hem de boynun cerrahi olarak tedavi edildiği 88 oral kavite tümörlü olgunun kayıtları incelenmiştir. Olguların 49’u erkek, 39’u bayan olup yaş ortalamaları 56.2 dir. Tümör yerleşimi 47 olguda dil, 15 olguda ağız tabanı, 9 olguda bukkal mukoza, 9 olguda retromolar üçgen, 6 olguda alveoler kavis ve 2 olguda sert damak olarak saptanmıştır. Hastaların klinik TNM evreleri ve cerrahi spesmenin incelenmesi sonucu elde edilen patolojik evreleme sonuçları karşılaştırılarak klinik evrelemenin sensitivite, spesifite, doğruluk oranları araştırılmış ve farklılıkların hangi gerekçelerle ortaya çıktığı ortaya konmaya çalışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P117

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale