Fasiyal Myofibromatozis: Olgu Sunumu

Cansız H., Acıoğlu E., Pamukçu M., Duman C.

Miyofibromatosis, iskelet-kas sisteminde ve iç organlarda mezenkimal kaynaklı tümoral oluşumlarla karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Genelde infantil dönemde görülmesine rağmen, daha ileri yaşlarda da görüldüğü bildirilmiştir. Multipl veya generalize olmak üzere iki ayrı formda görülebilir.Deri, derialtı ve kemik tutulumu olan multipl formun prognozu viseral organ tutulumu görülen generalize formuna göre daha iyidir. Kemik lezyonları en sık kraniyal kemiklerde ve uzun kemiklerin metafizinde görülür. Morfolojik özelliklerinden dolayı malign lezyonlar ile karışabilir. Zigomatik bölgede kitle ile gelen ve yapılan inceleme sonucu myofibromatozis tanısı konan hastanın klinik, radyolojik ve histolojik özellikleri güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P119

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale