Yeni Bir Greft Materyali: Tırnak

Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H., Çandır Ö.

Amaç: Tırnağın otolog greft olarak kullanılabilirliğini araştırmak. Materyal Metod: Bu çalışmada ağırlıkları 2500-3000 gr arasında değişen 12 adet yetişkin erkek Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Hayvanların sol ön ayağının 3. parmağından tırnağın serbest kenarı greft olarak alındı. Alınan greft lokal anestezi altında kulak arkasına 5 mm’lik insizyonla cilt altına yerleştirildi. Birinci ayın sonunda 5 tavşanda, 3. ayın sonunda 6 tavşanda, cilt altına gömülen tırnak parçası çevre doku ile birlikte lokal anestezi altında çıkarıldı. Alınan spesmenler ışık mikroskobu altında incelendi. Tırnaklar rezorpsiyon, fibrozis ve nekroz bakımından değerlendirildi. Bulgular: Birinci ve 3. ayların sonunda tırnak greft ve çevre dokuda rezorpsiyon, nekroz veya inflamasyon bulgusuna rastlanmadı. Tüm tırnakların çevresinde sadece ince bir fibröz kapsül vardı. Sonuç: Tırnak grefti kulak cerrahisi başta olmak rekonstrüksiyon gerektiren uygun cerrahi alanlarda kullanılabilir. Bu çalışma greft materyalleri ile ilgili ilerde yapılacak olan çalışmalara ilham kaynağı olabilir

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P121

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale