Laringeal Pemfigus Vulgaris

Özdem C., Çelikkanat S., Kaymakçı M., Aygenç E., Özbek C., Tuna E., Soyalıç H., Hışmi A.

Pemfigus nadir görülen , deri ve mukozalarda bül oluşumu ile karakterize otoimmün bir hastalık grubudur. Müköz membran tutulumu %80 vakada görülürken larenks ve özefagus tutulumu oldukça nadirdir.Laringeal ve özefagial tutulumu olan pemfigus vakalarında başlıca bulgular oral mukozada ağrılı ülserler,odinofaji, ses kısıklığı ve hemoptizidir. 83 yaşında kadın hasta 4 ay önce başlayan ağızda yara, yemekleri yutarkan ağrı , yutma güçlüğü, ve ses kısıklığı şikayetleri ile başvurdu . Hastanın orofarengeal muayenesinde her iki bukkal mukozada multipl erode yüzeyel ülserasyonlar mevcuttu Direkt laringoskopide sağ ve sol priform sinüste ,sol ariepiglottik foldda sol ventriküler bandda ,epiglot laringeal yüzde 4-5 mm çaplı multipl yüzeyel ülserasyonlar gözlendi. Oral mukoza larenks ve priform sinüsten punch biyopsiler alındı. Bukkal mukoza larenks ve priform sinüsten alınan biyopsilerin histopatolojik incelemesi ve direk immünfloresan boyama ile pemfigus vulgaris tanısı konmuştur. Deri, özefagusu tutmayan oral mukoza, larenks ve priform sinüs tutulumu olan pemfigus vulgaris olgusu sunulmuş ve tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P122

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale