Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Rutin Adenoidektomide Beklenmedik Patoloji İnsidansı
 

Rutin Adenoidektomide Beklenmedik Patoloji İnsidansı

Döner F., Doğru H., Tüz M., Yasan H., Akkuş Ö.

Amaç:Rutin adenoidektomide rastlanan beklenmedik patolojilerin insidansını belirlemek ve dokunun histopatolojik incelemesinin gerekliliğini araştırmaktadır. Gereç ve Yöntem:Rutin adenoidektomi uygulanan 16 yaşından küçük olguların histopatolojik verileri ve klinik bulguları retrospektif olarak incelendi.Post operatif adenoid doku harici patolojisi olan olgular kaydedildi.Ön tanısında,nazofarenks kanseri gibi, adenoid vejetasyon harici patoloji düşünülen olgular çalama dışı bırakıldı. Bulgular:Bu çalışmaya 683 erkek ,501 kadın toplam 1184 olgu dahil edildi.Olguların yaş dağılımı 2-16 yaş arasında ve yaş ortalaması 7.53± 3.24 yıl idi.1184 olguya yapılan toplam 1217 adenoidektomiden sadece birinde (%0.08) soliter plazmositom tespit edildi.Bu olgu, yapılan 33 revizyon girişimden biri (%3) idi. Sonuçlar:Rutin adenoidektomi girişimlerinde % 0.08 oranında beklenmedik patoloji görülebilmektedir.Revizyon adenoidektomi girişimleri planlanırken başka patolojilerin olabileceği akla gelmelidir.Rutin ve primer adenoidektomilerde malignite beklenen bir durum değildir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P123

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale