Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İkinci Brankial Yarık Anomalisinde Cerrahi Sonuçlarımız
 

İkinci Brankial Yarık Anomalisinde Cerrahi Sonuçlarımız

Topaloğlu İ., Yılmaz H., Berkiten G., Baş Ş.

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde, 01.01.2000 – 01.01.2005 tarihleri arasındaki beş yıllık dönemde, ikinci brankial yarık anomalisi tanısı ile opere edilen hastalar, retrospektif olarak gözden geçirildi. Tanıda olgulardan ayrıntılı bir anamnez alındıktan sonra, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme ve ince iğne aspirasyon biopsisi tanı yöntemlerinden bir veya birden fazlası kullanıldı. 15’i kistik form 1’i fistülize form olmak üzere 16 olgu tespit edildi. 9’u (%56.25) bayan, 7’si (%43.75) erkek 16 olgunun 9’unda (%56.25) patoloji sol boyun, 7’sinde (%43.75) sağ boyun yerleşimliydi. Ortalama yaş 28.6 olarak bulundu. Olgular literatür verileri ile gözden geçirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P124

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale