Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Karbon Monoksit İntoksikasyonu Ve Bilateral Ani İşitme Kaybı
 

Karbon Monoksit İntoksikasyonu Ve Bilateral Ani İşitme Kaybı

Samim E., Göçmen H., Özdek A., Emir H., Can İ. H., Kaptan Z.

Karbon monoksit (CO) intoksikasyonu, özellikle ülkemizde sık görülen bir zehirlenme şeklidir ve daha çok ısıtma sistemlerindeki problemlerde görülür. Doku hipoksisine bağlı mortalite ve morbiditeye sebep olur. CO, birçok organ sistemini etkiler ama özellikle nörolojik ve kardiovaskuler sistemlerde kalıcı hasar meydana getirir. CO zehirlenmesi, ani işitme kayıplarında çok nadir görülen bir etyolojik faktördür ve maruz kalınan süreye bağlı olarak, kronik zehirlenmede daha çok kalıcı işitme kaybı görülürken, akut ve yüksek doz maruziyette tedaviye cevap verip, işitme düzelebilir. Biz de, akut ve yüksek doz CO’e maruz kalan, 4 gün önce doğum yapmış 24 yaşındaki bayan hastanın, bilateral işitme kaybı olması nedeniyle bildiriyoruz. Hastada bilateral bütün frekansları tutan sensorinöral tip işitme kaybı ve bilateral hemotimpanum vardı. Hastaya acil olarak medikal tedavi başlanıp damar genişletici ajanlar, steroidler verildiği halde 6.haftadaki kontrolünde orta düzeyde iyileşme vardı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P125

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale