İatrojenik Trakeal Yabancı Cisim

Katılmış H., Öztürkcan S., Özdemir İ., Özkul Y., Tunç A., Erkan Z.

Trakea yabancı cisimleri erişkinlerde oldukça nadir görülür. Yüksekten düşme sonucu acil olarak trakeotomi açılan 75 yaşında bayan hasta dekanülasyonu tolere edemeyince trakeal stenoz ön tanısıyla kliniğimize sevk edilmiştir. Direkt larengoskopide trakeotomi seviyesinin hemen üstünde lümeni tamamen oblitere eden mukoza ile kaplı yabancı cisim (gaz tampon) çıkartıldı. Lümen içindeki granülasyon dokuları temizlendi ve olası sineşi veya stenozu önlemek için Montgomery T tüp yerleştirildi. İatrojenik trakeal yabancı cisim olgusu ilginç olduğu düşünülerek literatür eşliğinde sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P126

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale