Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Parotis İçi Yerleşimli Fasiyal Sinir Schwannomu: Bir Olgu Sunumu
 

Parotis İçi Yerleşimli Fasiyal Sinir Schwannomu: Bir Olgu Sunumu

Çakmak Ö., Erbek S., Erbek H., Tosun E.

Parotis içi yerleşimli fasiyal sinir schwannomu literatürde nadir rastlanılan benign tümörlerdendir. Tanı, sıklıkla operasyon sırasında konulmaktadır. Bu çalışmada sol parotis bölgesinde ağrılı şişlik şikayeti ile başvuran 58 yaşında bayan olgu sunuldu. Klinik, radyolojik ve sitolojik bulgular pleomorfik adenom tanısını düşündürttü. Ancak, operasyon sırasında tümörün fasiyal sinir pes ansesorius bölgesinden kaynaklı olduğu izlendi. Lezyon bütün olarak çıkartıldı. Operasyon sonrası histopatolojik inceleme tümörün schwannom olduğunu ortaya koydu. Fasiyal sinir kılıfından kaynaklanan tümörler, nadir rastlansa da, parotis kitleleri ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P130

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale