Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi
 

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay H., Kapusuz Z.

Amaç: Tiroid nodüllerinde uygulanan ince iğne aspirasyon biyopsinin, serum tiroid hormon düzeyine etkisini araştırmak. Materyal-Metod: Kliniğimize boyunda şişlik şikayeti ile müracaat eden, fizik muayene ve ultrasonografik görüntüleme ile tiroid bezinde nodül tespit edilen 25 hasta alındı. Hastalara tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Biyopsi yapılmadan önce, biyopsiden hemensonra ve 30 dakika sonra total T3, T4, serbest T3, T4, TSH ve tiroglobülin serum düzeylerinin tespiti için 5 cc ven kanı alındı. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmadan, biyopsiden hemen sonra ve 30 dakika sonra ölçülen tiroid fonksiyon düzeyleri kendi aralarında karşılaştırıldı. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan hastalarda nodül sayısı ile biyopsiden hemen sonra ve 30 dakika sonra ölçülen tiroid hormon düzeyleri arasında korelasyon olup olmadığı araştırıldı. Ayrıca Bulgular: Hastaların 19’u kadın (% 76), 6’sı erkek (% 24) idi. Ultrasonografide, tek veya birden fazla nodülü olan ve nodül çapı 10 mm den büyük olan tiroid nodüllerine ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Hastaların 17’sinde (% 68) birden fazla, 8’inde (% 32) ise tek nodül vardı. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulama esnasında ve uygulamadan 30 dakika sonra ölçülen serum total T3 ve tiroglobülin değerleri biyopsi öncesi değerlere göre istatistiksel olarak yüksek tespit edildi (p<0,05). Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan hastalarda nodül sayısı ile tiroid hormon düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Sonuç: Kalp ritm bozukluğu olan hastalarda, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid hormon seviyelerinde artış ile istenmeyen sorunlara yol açabilir. Tiroid bezine ince iğne aspirasyon biyopsisi planlanan hastalar kardiyovasküler hastalık yönünden sorgulanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P131

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale