Boyun Kitleleri; 118 Olgunun Analizi

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay H., Kapusuz Z.

Amaç: Boyunda kitle nedeni ile etiyolojiye yönelik tetkikler sonrası cerrahi tedavi kararı verilen hastaların analizi. Materyal Metod: Çalışmaya, 2000- 2005 yılları arasında kliniğimizde boyunda kitle nedeniyle cerrahi tedavi yapılmış 118 hasta alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak gözden geçirilerek tanıya yönelik ultrasonografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme teknikleri ve diğer tetkikler incelendi. Kitlenin yerleşim yeri, hastaların demografik verileri, etiyolojileri ve histopatolojik sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş aralığı 5-77 arasında ortalama 41±15.3 değişiyordu. Boyunda şişlik ile kliniğimize müracaat eden ve etiyolojiye yönelik tetkikler sonrası operasyon kararı verilen boyun kitlelerinin histopatolojik değerlendirilmesinde; % 51’inin enflamatuvar, % 32’sinin neoplastik (% 71’i benign, % 29’u malign), % 17 sinin ise konjenital kaynaklı olduğu tespit edildi. Histopatolojik olarak enflamatuvar boyun kitlesi tanısı konulan hastaların yaş ortalaması 27.4±11.8, konjenital boyun kitlesi tanısı alan hastaların yaş ortalaması ise 19.1±7.5 idi. Neoplastik boyun kitlelerinden benign tanısı alan hastaların yaş ortalamaları 31.3±12.6, malign tanısı alan hastaların ise 52.6±15.4 idi. Eflamatuvar boyun kitleleri içinde tüberküloz lenfadenit (% 31), konjenital boyun kitleleri içinde ise tiroglossal duktus kisti (% 41) en sık karşılaştığımız boyun kitlesi nedeni idi. Sonuç: Boyun kitlelerine yaklaşımda etiyoloji ortaya konulmadan ve tanı için gerekli işlemler yapılmadan tedavi planlamasının uygun olmayacağı unutulmamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P132

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale